Beste deelnemer,

Voor als eerst, hartelijk bedankt voor het vertrouwen in de opleiding Mano-Therapie.

Hierbij de bevestiging van deelname, dit is tevens je contract.

Alle voorwaarden en algemene bepalingen zijn hierin opgenomen.

Graag ontvang ik, de ondertekende versie van het contract  incl. de algemene voorwaarden, tezamen retour.

Het is vanzelfsprekend, dat er bij eventuele vragen, contact kan worden opgenomen:
E-mail info@praktijkmanolis.nl
Telefoon 06 – 28 14 11 18

Heel veel succes en plezier toegewenst met de opleiding.

Met vriendelijke groet,
Praktijk Manolis
Jolanda van Zundert.

CONTRACT

In dit contract zijn de algemene voorwaarden toegevoegd. Hierin worden alle condities m.b.t. de opleiding tot Mano-Therapeut benoemd.

Opleiding tot Mano Therapeut, gegeven door Praktijk Manolis:

De opleidingskosten bedragen € 1.595,00 euro, dit is incl. de cursusmap en examen en inschrijfkosten, en excl. de kosten voor overige verplichte literatuur en cursusmaterialen. Verder is de opleiding BTW vrij.

Betalingsregeling in termijnen is € 125,– per lesdag via betalingsverzoek.

Biosensor; (aan te schaffen op de eerste lesdag) € 90,00

Edelstenen set; (aan te schaffen op de tweede lesdag) € 32,50

Niet verplicht maar wel aan te raden; De sleutel tot Zelfbevrijding van Christiane Beerlandt.  

Er wordt mogelijkheid geboden voor extra begeleiding, zowel voor het huiswerk, tijdens de lessen, als met de benodigde examens. Tevens zijn er wisselende inloopmomenten voor bv. vragen of oefenen met proefpersonen. Deze worden tijdig aangegeven door Praktijk Manolis.

De betalingsvoorwaarden en de betalingstermijnen zijn opgenomen in de algemene voorwaarde, zoals benoemd in artikel 6.

De betalingswijze is onder artikel 6.2 opgenomen in de factuur.

De duur van het contract komt overeen met de duur van de opleiding (t/m (her)examen), de duur is 12 lesdagen verdeeld over een jaar, van 09.30 tot 16.30 uur.

Bepalingen waardoor de opleiding geen doorgang kan vinden, zijn opgenomen in de algemene voorwaarden, onder artikel 2.3 en artikel 3.1.

Annuleringsvoorwaarden, bedenktijd en mogelijkheden tot restitutie van gelden zijn opgenomen in de algemene voorwaarden, onder artikel 3 en artikel 4.

Copyright en het intellectueel eigendom berusten bij Manolis en is opgenomen in de algemene voorwaarden, onder artikel 10.

Bij deze ga ik akkoord met bovengenoemde, alsmede ga ik akkoord met de algemene voorwaarden.

Naam Deelnemer:                             Naam Docent:

………………………………                   ………………………………

Handtekening Deelnemer :                 Handtekening Docent:

………………………………                   ………………………………

Plaats en Datum:                              Plaats en Datum:

………………………………                   ………………………………